Modellstadgar

Modellstadgar för Hem och skola-föreningar, diarienummer 2015/001085Y. Dessa modellstadgar är förhandsgranskade av Patent- och registerstyrelsen 24.08.2015 och är i kraft i två (2) år. Använd de här ifall er förenings verksamhetsår följer skolåret.

Notera att Patent- och registerstyrelsen inte godkänner att föreningarna själva fyller i uppgifter i förhandsgranskade modellstadgar (utom föreningens namn och hemort). Ifall det görs flera ändringar i dokumentet uppfattar PRH att det inte är samma förhandsgranskade dokument.

 

***************************

ÖVRIGT:
Här hittas modellstadgar för föreningar vars verksamhetsperiod följer kalenderåret. Det finns några få föreningar som följt detta system. Diarienummer 2015/000813Y. Dessa modellstadgar är förhandsgranskade av Patent- och registerstyrelsen 20.05.2015 och är i kraft i två (2) år.