Bokpaket för åk 5!

Här kan du utvärdera bokpaket till åk 5 som skickades ut vecka 2 2017.

Lägerskola på kommande?

Mera information om lägerskolstipendiet hittar du här:

Bokpaket för åk 5!
Lärare i åk 5 som engagerar sina elever i ett läsprojekt har möjlighet att ansöka om ett bokpaket åt sin klass för år 2017. Mera information hittas här:
Detta är en medlemsförmån och kan sökas av skolor som har en föräldraförening som hör till förbundet Hem och Skola

Klassuppsättningar av böcker

Modersmålslärarna i åk 7-9 samt gymnasiet har möjlighet att ansökan om klassuppsättningar av böcker till sin skola. Denna möjlighet är förbehållen skolor som har en Hem och Skola-förening som hör till förbundet Hem och Skola. Ansökningstiden har avslutats!

Powerpoint för introduktion av Dialogduken- Samtal om värderingar

 

 

Powerpoint för presentation om Klassföräldrar

 

 

Powerpont för för föräldramöten i de lägre klasserna (Skolan börjar-Välkommen!)

 

 

Interaktiva föräldramöten!

Skulle föräldramöten i er skola må bra av en vitaminspruta? Då kan vi komma och inspirera ert kollegium till att ordna föräldramöten som är interaktiva och där föräldrarna får känna sig delaktiga.

Vi tar avstamp i forskning kring föräldrars roll i barns lärande och vikten av goda relationer. Vi kommer med en mängd konkreta tips på hur man i praktiken kan göra föräldrasamarbetet roligare och intressantare – med barnets bästa i fokus.

Vi lever som vi lär och därför är denna fortbildning interaktiv och deltagarna får själva prova på olika metoder.

Med våra bådas ca 10 års erfarenhet som klasslärare vet vi att för att kunna förnya en skolkultur är det viktigt att hela kollegiet får bli inspirerade tillsammans. Därför träffar vi er gärna under t.ex. ett lärarmöte eller ett pedagogiskt café i er skola. Vi behöver minst två timmar tid på oss för att fortbildningen Interaktiva föräldramöten ska kunna vara så givande som möjligt. 

Vem är vi:

Heidi Lithén, planerare på Hem och Skola, ped.mag, mamma till tre barn.
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Hem och Skola, mamma till tre barn.

Kontakta: micaela@hemochskola.fi, 050-3362016

 

Aktuellt för lärare

59536_t.jpg

Värdegrunden - Dialogduk för föräldrar

Material för lärarlett grupparbete under föräldramötetLäs mera »

Pressm.17.8 Humor och skräck - tvåtusen böcker

Nu vid terminsstarten har 48 skolor i åk 7-9 tagit emot ett bokpaket från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola. Läs mera »

29.9 Den nationella Hem och Skola-dagen

Rektorer kan nu anmäla att skolan deltar.Läs mera »

12.1 Pressmedd. Tvåtusen böcker på väg till årskurs 5

Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd: Tvåtusen böcker på väg till elever i årskurs 5Läs mera »

Stipendier!

Förbundet Hem, och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd angående bokpaket för åk1/ åk 5 (vartannat år) och klassuppsättningar för åk 7-9 samt gymnasiet. Läs mera här:

Vill du?

  • Samarbeta men en kollega från en annan region i Svenskfinland
  • Erbjuda dina elever ett äventyr och nya kamratrelationer
  • Få in nya element i din undervisning       
då är Skolkontakt  något för dig!
Nytt för i år: Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. På hösten gäller ansökan i första hand vårens resor och i vårens ansökningsrond ansöks om resor som görs under höstterminen. Bidrag för resor som redan har hållits eller som redan fått bidrag av stiftelsen i föregående rond beviljas inte. Ansökningstiden för resor som görs under år 2017 har avslutats!