Mediekort

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.


År 2017 kommer tidningen Hem&skolas att förändras

Tidningen Hem&skola kommer att bli ett magasin som utkommer tre gånger per år. På hösten utkommer ett dagisnummer som endast distribueras till daghem.

Intresserad av att annonsera? Se det uppdaterade (7.2.2017)  mediekortet 2017

 

 

Tidningen Hem&skolas tryckdag: (notera att tidningen delas ut först några dagar senare i skolorna)

 

24.2 (materialdag för annonser 10.2)

28.4 (materialdag för annonser 12.4)

22.9 (materialdag 4.9)

 

Dagisnummer som distribueras till daghem:

17.11 (materialdag för annonser 1.11)