3.5 Nytt material för hösten: Skolan börjar - Välkommen

För de nya skolelevernas föräldrar

Materialet Skolan börjar- Välkommen! finns både på svenska och finska.