8.8 Nytt material: Skolan börjar - Välkommen

Åk 1 - För de nya skolelevernas föräldrar

Materialet Skolan börjar- Välkommen! finns både på svenska och finska.