Tips till dig för ett gott samarbete med personalen:


Kom ihåg att du som förälder är viktig.

Banden mellan hem och dagis stärks av ditt intresse och engagemang.

Tala med ditt barn om dagen på dagis.

Engagera dig i dagisets aktiviteter.

Ha förtroende för din egen roll och möjlighet att påverka.

Försök lära känna de andra föräldrarna och barnen. Tala positivt om dem.

Kom ihåg hur viktigt det är med positiv feedback till personalen.

 

9 steg till högklassig småbarnspedagogik

Barnet har rätt till högklassig småbarnspedagogik. De nio frågorna och svaren i detta dokument kan stöda dig som förälder att försäkra dig om att ditt barn deltar i en småbarnspedagogik som är högklassig, ändamålsenlig och målinriktad. Frågorna berör bland annat småbarnspedagogikens innehåll, gruppstorlekar och barnets individuella behov.