Anhållan om medlemskap

Föreningen kan anhålla om medlemskap genast då anhökan om att registrera föreningen skickats in till PRH.

 

Anhållan kan göras här