Från lustläsare till bokslukare

Det har visat sig att föräldrar inte längre läser högt för sina barn i samma utsträcknings som för 10 år sen och att det på en del daghem bara läses böcker under "vilan" i ett sövande syfte (vilket kan signalera att böcker är tråkiga). 

Det är dåliga nyheter då vi känner till läsningens enorma betydelse för såväl språk som fantasi, studieframgång som utvecklandet av empatisk förmåga. Att lyssna till bra böcker väcker inre bilder, skapar möjligheter för att leva sig in i annan persons situation, leder till frågor  och diskussioner och ökar ordförrådet. Barn som har positiva upplevelser av böcker och högläsning, har också en större lust att börja läsa själva.

Men det ska ju också vara roligt att läsa högt. Bra böcker är underhållande för både barnen och den vuxna. Det är också viktigt att hitta rätt böcker för rätt åldersgrupp. Därför samlar vi här tips på bra böcker att läsa högt för barn under skolåldern. Vi hoppas kunna inspirera er dagispedagoger och föräldrar till att hitta nya böcker för högläsning på biblioteket och i bokhandeln. 

17 skäl för barnboken

Här har vi samlat in tips på bra högläsningböcker hemma och på dagis.

Listan är levande och byggs på vartefter vi får in nya tips. Skicka gärna in tips ifall du läst en riktigt bra bok. Tipsa här.

I högra spalten finns också länkar till t.ex. olika biblioteks sidor där de samlar barnens tips, nya böcker, bokbloggar, information om bokprat och biblioteksbesök m.m.
Det finns också länkar till aktuella artiklar kring läsning som kan ge information och inspiration.

Tips åt föräldrar! De flesta daghem gärna tar emot begagnade böcker som inte längre behövs därhemma.

Tips åt personal! Ge varje barn en dag då de får ta med sin favoritbok hemifrån, som högläsningsboken den dagen.  

 

Länkar

Bibliotekens barnsidor

Helmet, med information till föräldrar och pedagoger, bokbloggar osv.

Vasa stadsbibliotek, med barnens tips

Hangö stads bibliotek med Hangö modellen

Stadsbiblioteket i Jakobstad, med bibliotekspasset och bibbatantens tips

 

Artiklar kring läsning
 

Tio tips som får barnen att börja läsa.

Glöm alfabetet-läs högt för barnen

Sagostunden som försvann

Läs så det syns

Självständigt läsande föds ur högläsning

Bokhunden Lootah hjälper till med läsning.