Gör såhär:

1) Välj mellan föreläsningen om samverkan eller föreläsare i er region.

2) Kontakta hemochskola@
hemochskola.fi eller
09-565 77 70 och be om uppgifterna till föreläsaren

3) Var i kontakt med föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. OBS! Meddela förbundet vilket datumet blir så fort det klarnat.

4) Förbundet sköter reseersättningen och utbetalningen av arvodet direkt med föreläsaren.

5) Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

- Trevlig föräldrakväll!