Här hittas ansökningsblanketten för grundskolor och gymnasier som söker om understöd för sina lägerskor/startläger/studieresor som hålls under år 2019, sista ansökningsdag är 16 oktober.
Allmänt Obs! Det finns ett spam-filter längst ner på blanketten, blanketten skickas inte om spam-filtret inte fyllts i.
Kontaktpersonens uppgifter
Finansiering
OBS! Obligatoriskt att uppge budgeterade intäkter och kostnader.
T.ex. elev/föräldraaktivitet, kommunala bidrag, stipendier, övrigt. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan.
Totala kostnader och kostnader per elev. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan.
Lägerskolan
Tema, program, hur har eleverna deltagit i planering etc. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan. Obligatoriskt att ange målsättning.
Om du vill ha en utskrift av din ansökan skall du högerklicka och välja skriv ut före du trycker på skicka-knappen
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Exempel på kostnader:

Mat:

Inkvartering:

Transport:

Program och inträden

Summa och summa per elev

Exempel på intäkter:

Kommunen:

Försäljning:

Stipendier och understöd.

Egen finansiering:

Summa: