FÖRÄLDRABAROMETERN 2018

 

Tack för din medverkan!

 

Resultaten publiceras under hösten 2018.

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto samarbetar med Åbo Akademi gällande en omfattande undersökning över föräldrarnas synpunkter som vi kallar Föräldrabarometern.

Tack vare understöd från Svenska kulturfonden har enkäten kunnat översättas till tolv andra språk. 

Förbundet Hem och Skola gjorde motsvarande Föräldrabarometer-undersökningar på svenska år 2013 och 2015.