Styrelse och kontaktpersoner i regionerna 2017-2018

Förbundsordförande:

Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
anders.adlercreutz@hemochskola.fi, tfn 0440-98 12 21Bild 1) Anders 1030x687.jpg Bild 2) Anders1030x687.jpg Bild 3) Anders 1000.jpg

 

 

Styrelsen 2017-2018

Linda Norrgård, Carina (Lino) Granholm, Anders Adlercreutz, Anneli Lindblad, Harry Lunabba, Camilla Palén, Johan Granlund, Johanna Häggblom, Annette Palanen och Katja Långvik.

Från bilden saknas: Katinka von Kraemer, Annika Tidström

Kontakt

Regional kontaktperson i Helsingfors:
Harry Lunabba, Helsingfors
harry.lunabba@helsinki.fi, tfn 041-539 91 05

Regional kontaktperson i Mellannyland:
Carina (Lino) Granholm, Kyrkslätt
lino.granholm@elisanet.fi, tfn 050-537 91 76

Regionala kontaktpersoner i Norra Österbotten:
Johan Granlund, Pedersöre
johan.granlund@multi.fi, tfn 040-5848458

Camilla Palén, Pedersöre
camilla.palen@netikka.fi, 0500-845658

Regionala kontaktpersoner i Södra Österbotten:
Linda Norrgård, Vasa
linda.norrgard@netikka.fi, 044-585 80 60

Annika Tidström, Vasa
anntid@uwasa.fi, 050-594 94 21

Regional kontaktperson i Västra Nyland:
Katja Långvik, Raseborg
katja.langvik@abo.fi, 040-526 93 69

Regional kontaktperson i Åboland:
Annette Palanen, Åbo
annette.palanen@gmail.com, tfn 0400-94 30  63

Regional kontaktperson på Åland:
Johanna Häggblom, Lemland
jfsolhem@aland.net, tfn 040-595 46 95

Regional kontaktperson i Östra Nyland:
Katinka von Kraemer, Borgå
katinka.vkraemer@gmail.com, tfn 050-538 88 29

Anneli Lindblad, Sibbo NY!
anneli.lindblad@gmail.com, tfn 040-521 11 70