Förbundet Hem och Skolas årsmöte lö 21.4 2018 i Vasa

Förbundet Hem och Skola kallar till årsmöte som hålls i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25 i Vasa lördagen den 21 april. Vi ses i mötesutrymmet Eksalen som finns i byggnaden R 25.

Vi börjar med fullmaktsgranskning kl.11.30 och själva mötet börjar kl.12. Efter mötet, ca kl.13-15 kommer vi att få inspiration av utveckla vår föreningsverksamhet under ledning av Pernilla Howard från projektet FöreningsKICK.

****************************************************

Hitta vi-andan i föreningen!

Pernilla Howard, projektledare för det Leader-finansierade projektet FöreningsKICK, berättar om hur föreningslivet i Svenskfinland ser ut i dag. Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur man kan hantera dem? Vilka möjligheter som finns inom föreningsvärlden?

Inom FöreningsKICK har man skapat material för föreningsutveckling, som på ett kreativt och konkret sätt hjälper föreningar att strukturera upp strategi och kommunikation. Pernilla presenterar materialet och visar hur det används. Alla föreningar får sedan med sig eget material som styrelsen kan använda tillsammans för att få ny inspiration för sin fortsatta verksamhet. Under detta tillfälle ges också tid för diskussion, där vi får dela med oss av tips och erfarenheter.

*************************************************

På den här sidan kommer du att hitta alla dokument som hänför sig till årsmötet.

 

 

 

 


 

Årsmötesprotokollet från 2016

Dokument före årsmötet

Fullmaktsblankett (för att ha rösträtt skall du ha med dig en undertecknad fullmakt till årsmötet)

Nominera kandidater

Nomineringsblankett (medlemsföreningar kan nominera styrelsemedlemmar till förbundets styrelse, inlämnas senast 7.4)

Motionsblankett (medlemsföreningar kan lämna in en motion för behandling på årsmötet, inlämnas senast 7.4)

Dokumenten till årsmötet

Föredragningslista