Utlåtanden

15.8 2016
Förbundets utlåtande om grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016.

6.6.2014
Förbundet utlåtande om förslaget till förlängd läroplikt.

7.2.2014
Förbundet uttalar sig om: Framtidens gymnasium. Riksomfattande mål och timfördelning.

14.3.2013
Förbundet uttalar sig om utkastet till regeringsproposition om arbetsro och delaktighet i skolan

19.10.2011
Förbundet uttalar sig om undervisningsministeriets förslag till utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011-2016.

23.5.2011
Hem och Skola om momshotet Skrivelse till EU-kommissionen

15.2.2011
Utlåtande angående förslagen om åtgärder för utvecklandet av gymnasieutbildningen