66109.jpg

Föräldrabarometern 2018

Hur ser föräldrar på samarbetet med skolan och vardagen i hemmet?

Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto lät utföra enkäten Föräldrabarometern 2018 för att kartlägga åsikterna hos föräldrar till elever i grundskolan om skolan, samarbetet mellan hemmet och skolan samt om vardagen och fostran i hemmet.

 

Rapporten Föräldrabarometern 2018 (54 s.)

Infografik från Föräldrabarometern 2018. (38 s.)

Beställbart tryckmaterial

Medlemsföreningar och skolor kan beställa en del av vårt material gratis. Notera att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.

Här hittar du en lista på beställbart material.