16.5.2017 Fråga juristen om skolfrågor

Har du som förälder en fråga du grunnar över?

På vår webbplats samlar vi de frågor och svar som publicerats i tidningen Hem&skola. Frågorna besvaras av juristen Thomas Sundell på Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet.

Skicka din fråga till redaktor@hemochskola.fi. Vi kan inte utlova ett snabbat svar och att alla frågor besvaras men ifall du har en fråga som du tror att kan intressera tidningen Hem&skolas läsekrets hör gärna av dig.