29.9.2017 Den nationella Hem och Skola-dagen

Rektorer kan nu anmäla att skolan deltar.

Via sidan http://www.hemochskola.fi/dagen/

kan skolans rektor anmäla att skolan uppmärksammar den nationella Hem och Skola-dagen fredagen den 29 september. Samarbetet med föräldrar kan såklart också vara i focus en annan dag om det passar bättre in i skolans schema.

I samband med anmälningar före 11.8 kan skolan beställa ett kostnadsfritt materialpaket.