24.12 Kampanjen En nykter jul för barnens skull

Nyktra föräldrar är den bästa julklappen.

11.12 2017

Kampanjen En nykter jul för barnens skull firar sitt 20-årsjubileum år 2017!

Vi ska hjälpa barn som utsätts för svårigheter till följd av föräldrarnas alkoholmissbruk – inte göra läget svårare för dem!

Föräldrarnas alkoholbruk försämrar barnens psykiska och fysiska välbefinnande. I Finland lider cirka 70 000 barn av att en eller båda föräldrarna missbrukar berusningsmedel. Risken för att dessa barn får problem med den psykiska hälsan i åldern 13–17 år är cirka en och en halv gånger högre än för andra barn, och risken för att de börjar missbruka berusningsmedel är två gånger så hög.

Dessa fakta har blivit i skymundan i reformen av alkohollagen. Ingen heltäckande barnkonsekvensbedömning har gjorts i processen trots att det kontinuerligt finns flera tusen barn i vårt land som lider av att föräldrarna dricker. Nu är risken att lagreformen ökar problemen i dessa familjer ytterligare.

Skadorna till följd av alkohol ökar om procentgränsen höjs och alkoholkonsumtionen ökar när lagen införs. När familjer drabbas av alkoholskador är barnen de första som får lida av dem. När en förälder i familjen har problem med berusningsmedel äventyras barnens trygghet. Detta leder också till omhändertaganden av barn. År 2015 var 17 664 barn och unga placerade utanför hemmet. Det är något mer än ett barn av hundra. Föräldrarnas problematiska alkoholbruk var en bakgrundsfaktor till vart fjärde omhändertagande av barn.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull påminner om följderna av bruket av berusningsmedel och om föräldrarnas ansvar när det gäller att skapa en trygg och sund feststämning för barnet. Kampanjen har en ny visuell framtoning som väcker oss att tänka på barnens tråkiga erfarenheter och minnen. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap.

Kampanjen förs i olika medier och miljöer i november–december. Flera tusen affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem veckorna 51 och 52. Kampanjmaterialet kan utnyttjas fritt och skrivas ut från kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull år 2017 medverkar Nykterhetens Vänner rf, A-kiltojen Liitto ry, ASH Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för Barnskydd, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Elämäni Sankari ry, ETRA-liitto, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyn och YLE.

Ytterligare information:                                www.annalapselleraitisjoulu.fi
Marko Kailasmaa                                     marko.kailasmaa@raitis.fi
verksamhetsledare                                  www.raittiudenystavat.fi
Nykterhetens Vänner rf                          @RYYSTAVAT
tfn 040 455 4356                                      https://fi-fi.facebook.com/RaittiudenYstavat

*****************************************************

28.11 2017

Kampanjen En nykter jul för barnens skull firar sitt 20-årsjubileum år 2017!

Nyktra föräldrar under julhelgen är den bästa julklappen – barnen kommer ihåg den också som vuxna!

Semestrarna och fritiden är viktiga element i relationen mellan barn och vuxna. De val som görs under dem har en avgörande betydelse i vardagen och långsiktiga konsekvenser för barnens liv. Lyckade helger har särskilt stor betydelse för barnets utveckling och minnen. Tyvärr förknippas julminnena för många finländska barn också med minnen om berusade föräldrar. Dessa minnen finns kvar hela livet.

Nyktra julfester och andra fester är i sin tur viktiga förutsättningar för barnets balanserade utveckling och positiva framtid. Det är viktigt att familjerna tillbringar berusningsmedelsfri tid tillsammans så att barnens upplevelse av att de omges av trygghet och omsorg förstärks – till både fest och vardag. Det ger barnen en sund tillväxtmiljö och lyckade utgångspunkter för hela livet.

I år firar kampanjen En nykter jul för barnens skull firar sitt 20-årsjubileum! Kampanjen har en ny visuell framtoning som väcker oss att tänka på följderna av användningen av berusningsmedel och på barnens tråkiga erfarenheter och minnen. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap.

Den riksomfattande kampanjen förs i olika medier och miljöer i november–december. Flera tusen kampanjaffischer hängs upp runt om i Finland. Affischer finns bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem veckorna 51 och 52. Kampanjmaterialet kan utnyttjas fritt och skrivas ut från kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull år 2017 medverkar:

Nykterhetens Vänner rf, A-kiltojen Liitto ry, ASH Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för Barnskydd, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Elämäni Sankari ry, ETRA-liitto, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyn, Yle.

Ytterligare information:                                www.annalapselleraitisjoulu.fi
Marko Kailasmaa                                     marko.kailasmaa@raitis.fi
verksamhetsledare                                  www.raittiudenystavat.fi
Nykterhetens Vänner rf                          @RYYSTAVAT
tfn 040 455 4356                                      https://fi-fi.facebook.com/RaittiudenYstavat