8.1 Pressmedd. Tusen och en bok sänds till åk 1

Tusen och en bok sänds ut till årskurs 1

8.1 2018

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola har ett mångårigt samarbete kring bokpaket. Nu i början av januari sänds rekordmånga böcker, sammanlagt 2370 böcker, ut till skolklasser i årskurs 1. Varje bokpaket innehåller tio olika böcker som är utvalda med tanke på sjuåriga läsare. Bokpaketen är ett stipendium som klassens lärare haft möjlighet att anhålla om för sin klass. Önskemålet är att läraren involverar föräldrarna i processen att stöda sitt barns läsintresse i samarbete med skolan.

 

En nyhet för i år är att det ingår en liten bok som Sydkustens ordkonstskola har utvecklat enkom för att stöda arbetet med de böcker som nu ingår i bokpaketet. Materialet som riktar sig till klassens lärare innehåller kreativa och nydanande idéer hur man kan arbeta med en viss bok. Det är ordkonstledare Maja Ottelin som hållit i trådarna i arbetet kring det pedagogiska materialet som vi hoppas att bidrar till inspiration att arbeta med de nya böckerna.  Materialet hittas på webbplatsen: http://ordkonst.fi/pedagogiskt_material/

 

Böckerna som ingår i bokpaketet är:

Jag, Fidel och skogen (2016) av Lena Frölander-Ulf

Den ofantliga Rosabel (2017) av Malin Kivelä & Linda Bondestam

Rakels mirakel (2017) av Malin Klingenberg& Joanna Vikström-Eklöv

Djur som ingen sett utom vi (2016) av Ulf Stark & Linda Bondestam

Sanni & Jonas vinternatt (2014) av Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu

Bockarna Bruse börjar skolan (2017) av Bjørn F. Rørvik & Gry Moursund

Haj-Jenny (2017) av Lisa Lundmark & Charlotte Ramel

Monstret i natten (2016) av Mats Strandberg & Sofia Falkenhem

Lasse-Maja och Slottsmysteriet (2017) av Martin Widmark & Helena Willis

Lätt & blandat: Läsgodis för alla smaker (2016) Antologi

 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd har också delat ut lägerskolstipendier i samarbete med Förbundet Hem och Skola till ett värde på över 80 000 euro till 127 klasser eller grupper i grundskolor. Gymnasierna har också haft möjlighet att anhålla om bidrag för studieresor eller lägerskolor. Totalt beviljades 17 000 euro till gymnasierna fördelat på 16 olika ansökningar. Bidragen har beviljats för lägerskolor eller studieresor som arrangeras under 2018.

 

 

Mera information:

Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-336 20 16

Frågor om det pedagogiska materialet: Sydkustens ordkonstskola projektplanerare Maja Ottelin tfn 045-894 4089

http://ordkonst.fi/pedagogiskt_material/