7.8 Pressmedd. Välkommen till högstadiet

Nu finns en ny handbok för föräldrar om övergången till högstadiet och årskurserna 7-9.

PRESSMEDDELANDE 7.8 2018

 

Förälder - Välkommen till högstadiet

Barn som börjar i högstadiet kan tycka att föräldrarna skall hållas på avstånd och säga att de inte vill att föräldrarna kommer till skolan. Ibland hör man också från skolans sida att det är bra att om föräldrar ställer sig i bakgrunden och ger utrymme för barnets skolarbete. Vägen mot att bli vuxen är att ta distans och är en naturlig process mot ett självständigt liv, men det betyder ingalunda att barnet inte längre behöver hemmets stöd. Nu finns en ny handbok för föräldrar om övergången till högstadiet och årskurserna 7-9.

 

Vid övergången till högstadiet upplever barnet mycket nytt: lärare, kompisar, skolämnen och hela skolmiljön ändras ofta i samma slag samtidigt som barnet är i en process att växa både fysiskt och psykiskt. Därför är det fortsättningsvis viktigt att de vuxna är närvarande, uppmuntrar och är intresserade av vad som sker i barnets liv både i hemmet och i skolmiljön.

 

Ett fungerande och tillitsfullt samarbete mellan hemmet och skolan är viktigt också i högstadiet. När vardagen i skolan och skolans verksamhetskultur är bekant för föräldrarna är det lättare att diskutera frågor som berör skolan med eleven och de vuxna som arbetar i skolan. Samarbetet mellan hemmet och skolan stödjer föräldraskapet.

 

Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola publicerar i augusti ett nytt material som riktar sig till sjuornas föräldrar. Organisationerna önskar att materialet delas ut i samband med föräldramöten och att frågan om samarbete mellan hemmet och skolan presenteras så att föräldrarna upplever att de känner sig välkomna till skolan.

 

Välkommen till högstadiet – Guide för föräldrar till elever i åk 7

https://hemochskola.fi/material/article-110297-64621-valkommen-till-hogstadiet

 

Tervetuloa yläkouluun – opas seiskaluokkalaisen vanhemmille

http://www.vanhempainliitto.fi/ylanavigointi/aineistopankki

 

Mera information ger:

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola, tfn 050-336 20 16

Ulla Siimes, verksamhetsledare, Suomen Vanhempainliitto, tfn 040-553 09 81