11.9 School begins- Welcome!

Broschyren Skola börjar- Välkommen! finns nu på engelska

School begins - Welcome! finns nu på engelska, finska och svenska.

 

Tack för gott samarbete, Suomen Vanhempainliitto.