17.10 Höstens ansökningstid är slut

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Tiden att ansöka om lägerskolstipendier och klasslärarnas (i åk 5) möjlighet att ansöka om bokpaket från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är nu slut. Besked om beviljade stipendier ges i januari 2019.